Search
  • giladmargalit2

מפסגת הפסגות


מפסגת הפסגות

נוכל לראות

את כל שטיפסנו

את כל שכבשנו

את כל שיצרנו

את הדרכים שעברנו

שתויים בשכרון הגבהים

מוצפים בשכרון המאמצים

נישאים על זרי ההצלחות

אנחנו מצביעים על עוד פסגות

באופק האשליות

אך כוחותינו אוזלים

שותפינו דלים

סבלינו מותשים

והדרך למטה

אל עבר האופק המתעתע באפלה

תלולה וחלקלקה

וסכנות רבות טומנת בחובה

האם נשכיל להרפות

מאופק האשליות

מתאוות הכיבוש

ושכרון הכמיהות

כיצד אל העמקים הפוריים נחזור בביטחה

כשהדרך שליוותה אותנו

זה מכבר היטשטשה

הנדע ידיינו לשלב

ויחדיו לנווט ולגלוש

במורד ההרים ובעזרת הראש

לבבות לחבר

גופים לשלב

כוונות לאחד

מצפנים לכייל

המפה היא אחת

הדרכים הן רבות

על כל צעד ושעל

סכנות ותקוות

העתיד כבר עבר

ההווה כאן נישאר

ועל כל שהיה

הסיפור עוד יסופר


20 views0 comments

Recent Posts

See All

ניתן להאזין להקלטת השיר בקישור מה אומר ומה אגיד לכם אנשים טובים ויקרים מילים כמו חול ובקרוב לא יהיה מה לאכול כמו זרעים וחול, נישטף ונימהל בשצף המידע עם הכל בין סמיילים ולייקים אשר דחקו את שפת הקול הגע

כשהכל סוער בחוץ זה זמן לחזור הביתה כשאין מה לחפש שם מעבר לים זה זמן לחזור הביתה טיפסנו גבוה חיפשנו רחוק עפנו לכל עבר במרחב ובזמן אבל עכשיו, זה זמן לחזור הביתה ראשית אל הלב שניסגר אבל תמיד יודע את האמת

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.