Search
  • giladmargalit2

מפסגת הפסגות


מפסגת הפסגות

נוכל לראות

את כל שטיפסנו

את כל שכבשנו

את כל שיצרנו

את הדרכים שעברנו

שתויים בשכרון הגבהים

מוצפים בשכרון המאמצים

נישאים על זרי ההצלחות

אנחנו מצביעים על עוד פסגות

באופק האשליות

אך כוחותינו אוזלים

שותפינו דלים

סבלינו מותשים

והדרך למטה

אל עבר האופק המתעתע באפלה

תלולה וחלקלקה

וסכנות רבות טומנת בחובה

האם נשכיל להרפות

מאופק האשליות

מתאוות הכיבוש

ושכרון הכמיהות

כיצד אל העמקים הפוריים נחזור בביטחה

כשהדרך שליוותה אותנו

זה מכבר היטשטשה

הנדע ידיינו לשלב

ויחדיו לנווט ולגלוש

במורד ההרים ובעזרת הראש

לבבות לחבר

גופים לשלב

כוונות לאחד

מצפנים לכייל

המפה היא אחת

הדרכים הן רבות

על כל צעד ושעל

סכנות ותקוות

העתיד כבר עבר

ההווה כאן נישאר

ועל כל שהיה

הסיפור עוד יסופר


0 views

 created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now