Search
  • giladmargalit2

תרבות הפסטיבל


בכל פסטיבל יש תפאורה ומאחורי הקלעים. בתפאורה הכל נוצץ, מושך, מגרה, מפתה. מאחורי הקלעים הכל אפרורי, דוחה, מגרד, מטאטא. בתפאורה האנשים יפים, נכונים, טובים, מחייכים. מאחורי הקלעים האנשים מכוערים, טועים, רעים, כועסים. עשרת אלפים דברים צריכים לקרות מאחורי הקלעים בשביל אירוע אחד בתרבות הפסטיבלים. פסטיבלים הם גני העדן האבודים שבהם אפשר ללכת לאיבוד בשמחה. אך מאחורי הקלעים נוזלת האמת העירומה, שחורה ומצחינה, מבין חריצי התפאורה, אל מרחבי הבמה, בבושה, בתחינה, להפסיק את ההצגה.


10 views0 comments

Recent Posts

See All

ניתן להאזין להקלטת השיר בקישור מה אומר ומה אגיד לכם אנשים טובים ויקרים מילים כמו חול ובקרוב לא יהיה מה לאכול כמו זרעים וחול, נישטף ונימהל בשצף המידע עם הכל בין סמיילים ולייקים אשר דחקו את שפת הקול הגע

כשהכל סוער בחוץ זה זמן לחזור הביתה כשאין מה לחפש שם מעבר לים זה זמן לחזור הביתה טיפסנו גבוה חיפשנו רחוק עפנו לכל עבר במרחב ובזמן אבל עכשיו, זה זמן לחזור הביתה ראשית אל הלב שניסגר אבל תמיד יודע את האמת

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.