Search
  • giladmargalit2

גלות וגאולה


"גלות כה ארוכה שכינה כה רחוקה" שרה ידידתי היקרה לה אור.

"גלות היא המצב בו אדם מרגיש שלא במקומו, שלא בהתמסרות, שלא במלאות, שלא בשלמות..."

אדם שלא מרגיש שלם עם עצמו, עם יחסיו, עם ביתו, עם קהילתו, עם עמו, עם חייו, עם מסע נשמתו.

זוהי גלות.

ומתוך שיחה עם הרב יעקב ורשבסקי:

ישנה קריאה. כמו הקריאה לשחרור של משה אל פרעה. כמו הקריאה לקרוע את ים סוף. קריאה לשינוי עמוק ורחב. "אור של חוסר סבלנות", אי – נחת מבורך. זוהי הקריאה לגאולה.

מה בין גלות לגאולה?

גל. מחזוריות. דפוס.

שתי אותיות: א'. ת'.

כשיש מעגליות, מחזוריות, רכות בחיים: א' ות' נושקות זו לזו והמעבר בין גלות לגאולה וחוזר חלילה זורם בטבעיות.

כשיש קוויות, לינאריות, נוקשות, דרך ישרה ללא פשרות: א' ות' רחוקות זו מזו כמרחק הגלות מהגאולה.

מה ניבחר?


32 views

Recent Posts

See All

זמן לחזור הביתה

כשהכל סוער בחוץ זה זמן לחזור הביתה כשאין מה לחפש שם מעבר לים זה זמן לחזור הביתה טיפסנו גבוה חיפשנו רחוק עפנו לכל עבר במרחב ובזמן אבל עכשיו, זה זמן לחזור הביתה ראשית אל הלב שניסגר אבל תמיד יודע את האמת

אהבה בימי קורונה -מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות- סקירה מהשוליים הפוריים

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.

לסעוד את המוכר - ליילד את הבלתי ידוע

בחיי הקצרים זכיתי לחוות כמה מצבים אנושיים אשר עוזרים לי לראות את מצבינו הקולקטיבי הנוכחי באור מיוחד: הראשון הוא מוות. סבי ז"ל, היה ניצול שואה ואדם אשר על קברו עמדו רבים ואמרו שמעולם לא חוו אותו כועס א

 created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now