Search
  • giladmargalit2

למה אני כותב בלוג?


אני בוחר לפתוח בלוג חדש דווקא היום, בל"ג בעומר. להביא את הרהורי, מחשבותי ורגשותי לגבי אירועי העולם הזה הפוגשים את תודעתי המשתנה תמיד, דרך המילה הכתובה, ולשתפה אתכם, הקוראים והקוראות אשר בוחרים לתת תשומת לב דווקא למילים אילו, טיפות ספורות מתוך הנהר הענק של מידע הגואה מיום ליום בשיטפון עצום

מאז גיל 17 לערך אני כותב לעצמי יומנים על גבי יומנים וגם מכתבים לעת צורך, בכתב יד משובש אך זורם. אמנות עתיקה אשר הולכת ונכחדת בעידן הדיגיטלי של ימינו. ובכל זאת, אני מוצא צורך עז לשתף את העולם בתמצית כתיבתי זו על אף מגבלות המסכים והמקלדות והזרות שבמדיום הזה. אני מאחל שנוכל למצוא קירבה, עניין ועומק גם כך, ושדברי יהיו כזרעים תודעתיים לשיח אמת נוכח וישיר עם עצמינו, משפחותינו, חברינו וכל מי שראוי לכך

#text

30 views0 comments

Recent Posts

See All

ניתן להאזין להקלטת השיר בקישור מה אומר ומה אגיד לכם אנשים טובים ויקרים מילים כמו חול ובקרוב לא יהיה מה לאכול כמו זרעים וחול, נישטף ונימהל בשצף המידע עם הכל בין סמיילים ולייקים אשר דחקו את שפת הקול הגע

כשהכל סוער בחוץ זה זמן לחזור הביתה כשאין מה לחפש שם מעבר לים זה זמן לחזור הביתה טיפסנו גבוה חיפשנו רחוק עפנו לכל עבר במרחב ובזמן אבל עכשיו, זה זמן לחזור הביתה ראשית אל הלב שניסגר אבל תמיד יודע את האמת

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.