Search
  • giladmargalit2

זמן לחזור הביתה


כשהכל סוער בחוץ

זה זמן לחזור הביתה

כשאין מה לחפש שם מעבר לים

זה זמן לחזור הביתה


טיפסנו גבוה

חיפשנו רחוק

עפנו לכל עבר

במרחב ובזמן

אבל עכשיו,

זה זמן לחזור הביתה


ראשית אל הלב שניסגר

אבל תמיד יודע את האמת

מפעימה לפעימה


אל הגוף שמרגיש ויודע

את הממשי, הנכון, האמיתי, היפה והמדוייק לנו

מרגע לרגע


אל הנשימה שמזכירה לנו בגליה

את היכולת להתרחב תמיד

משאיפה לנשיפה


אל העיניים שמתפקחות לרווחה

ונזכרות כיצד לראות מעבר למסך הערפל של האשליה

אל האנשים שקרובים אלינו באמת

ורק איתם נוכל לצלוח את הסערה


אל הבית שהיה רק חדר שינה

ולפתע מתעורר לחיים ולעשייה


אל האדמה שמבקשת בצניעותה

שנחזור להוקיר ולהנות משיפעה


ואל הילדים, פלא הבריאה,

אשר מטיבעם המחובר, מבקשים שנחזור הביתה, אל עצמינו, אליהם,

להתחבר, להיות, להשתתף, להיווכח..

בנס החיים ששם היה, הווה ויהיה,

תמיד...

בית

25 views0 comments

Recent Posts

See All

ניתן להאזין להקלטת השיר בקישור מה אומר ומה אגיד לכם אנשים טובים ויקרים מילים כמו חול ובקרוב לא יהיה מה לאכול כמו זרעים וחול, נישטף ונימהל בשצף המידע עם הכל בין סמיילים ולייקים אשר דחקו את שפת הקול הגע

17.3.2020 מסקנות ביניים והתבוננות בתופעות מגיחות, אמיתיות יותר ופחות... סיקור מהשוליים הפוריים עד ליפני רגע, היה ניראה שמשבר האקלים הגלובלי יכול באמת לזעזע את האנושות וליצור שינויים מרחיקי לכת בחיינו.

בחיי הקצרים זכיתי לחוות כמה מצבים אנושיים אשר עוזרים לי לראות את מצבינו הקולקטיבי הנוכחי באור מיוחד: הראשון הוא מוות. סבי ז"ל, היה ניצול שואה ואדם אשר על קברו עמדו רבים ואמרו שמעולם לא חוו אותו כועס א